Vardagen är vår pedagogik

På Förskolan Gården ska vi bedriva barnomsorg med hög kvalitet utifrån Lpfö-18 och Skollagen. Med välutbildade pedagoger och hemlagad, god, Kravmärkt och näringsrik mat.
    Vi ska vara ett alternativ till de stora enheter som byggs idag och här ska möjlighet att påverka sin egen situation som individ finnas. Både som barn, förälder och personal.
    Vi vill att alla ska dela ansvar efter förmåga och att alla ska uppleva förskolan som utvecklande och stimulerande.
    I arbetet med barnen är vardagen vår pedagogik. Att lära i verkliga situationer är det bästa sättet att ta till sig kunskap. I vardagen utvecklas kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Här frodas kreativitet och kulturen är ständigt närvarande.
    Vi vill lära barnen att samverka med varandra och oss vuxna. Genom lek och arbete tillsammans fostras barnen att ge och ta samt att visa förståelse för egna och andras behov.
    De vuxna ska vara barnens förebilder. Genom ett förhållningssätt som grundar sig på en respekt för barnets behov och förmåga, vill vi lära barnen att möta världen med intresse, nyfikenhet och tolerans.